Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 28/12/2017 11:26

Chính phủ chỉ đạo 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Ảnh minh họa/internetRà soát quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Ảnh minh họa/internet

GD&TĐ - Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 đã đề ra 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2018.

Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 28/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018.

Một là, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững (gồm 11 nhiệm vụ, giải pháp).

- Điều hành đồng bộ, hiệu quả các chính sách vĩ mô; phấn đấu giảm lãi suất cho vay; nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên; ổn định thị trường ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối..

- Tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn lậu thuế; triệt để tiết kiệm chi NSNN. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công. Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; chấn chỉnh những bất cập trong các dự án BOT.

- Thúc đẩy xuất khẩu, đơn giản hóa thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, nhất là kiểm tra chuyên ngành. Phát triển mạnh thị trường trong nước; xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ và hiệu quả. Tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế. Phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính; tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên đối thoại, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hai là, tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược (gồm 5 nhiệm vụ, giải pháp).

- Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với hiệu lực hiệu quả tổ chức thực thi theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng yếu (cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không Long Thành…).

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018. Ảnh VGP

Ba là, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế (gồm 11 nhiệm vụ, giải pháp).

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Phê duyệt, tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án cơ cấu lại ngành, lĩnh vực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát thực hiện. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong năm 2018.

- Thực hiện quyết liệt cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN và nợ công theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị; cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại NSNN và bảo đảm bền vững an toàn nợ công. Thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

- Đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Tạo chuyển biến căn bản trong việc xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ. Thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy xã hội hóa.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, công nghệ thông tin, truyền thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics, du lịch...

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, nâng cao hiệu quả điều phối liên kết vùng; phát huy mạnh mẽ vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế lớn.

Bốn là, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội (gồm 9 nhiệm vụ, giải pháp).

- Thực hiện đầy đủ, toàn diện các chính sách người có công, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhà ở xã hội. Tập trung giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác y tế, dân số trong tình hình mới; đổi mới hoạt động y tế cơ sở; chấn chỉnh công tác quản lý dược; chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, khuyến khích thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao.

- Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; chủ động khai thác hiệu quả cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển kinh tế số.

- Chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; phát triển thể dục thể thao. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, chăm sóc, bảo vệ người già và trẻ em.

Năm là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu (gồm 3 nhiệm vụ, giải pháp).

- Quản lý chặt chẽ, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất, đất để hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích. Xử lý triệt để tình trạng khai thác và phá rừng bất hợp pháp, khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát, đá, sỏi,... trái phép.

- Tập trung bảo vệ môi trường; kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Có cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; rà soát quy hoạch, bố trí lại dân cư; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, ngành nghề thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáu là, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo (gồm 8 nhiệm vụ, giải pháp).

- Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý chặt chẽ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.

- Tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh theo tinh thần không có vùng cấm, xử lý đúng pháp luật. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Ảnh VGP

Bảy là, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế (gồm 8 nhiệm vụ giải pháp)

- Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, nhất là các tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, chống người thi hành công vụ; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. Tập trung bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

- Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; thực hiện các sáng kiến do Việt Nam đề xuất và được thông qua trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp quốc tế.

Tám là, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông (gồm 2 nhiệm vụ, giải pháp). Phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Chín là, tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra (gồm 2 nhiệm vụ, giải pháp).

Đồng thời, Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện 242 nhiệm vụ cụ thể.

Chính phủ, đề nghị các Bộ trưởng, Tư lệnh ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiêp chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao. Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng Bộ ngành, địa phương.

Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể về những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thống nhất giải quyết.

Chính phủ, đề nghị các cấp, các ngành làm tốt công tác thông tin truyền thông, phổ biến rộng rãi Nghị quyết đến từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trên các vùng miền của đất nước và thực hiện nhiệm vụ báo cáo, tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Minh Phong