Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 21/11/2017 07:34

Chiều nay, Quốc hội biểu quyết về việc lùi thời điểm áp dụng CTGDPT và SGK mới

Bảo đảm tốt nhất cơ sở vật chất cho chương trình GDPT mới. Ảnh minh họa/internetBảo đảm tốt nhất cơ sở vật chất cho chương trình GDPT mới. Ảnh minh họa/internet

GD&TĐ - Chiều nay (21/11), sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (nếu không đề cập trong Nghị quyết khác của Quốc hội).

Trước đó vào chiều 2/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng Chương trình GD phổ thông và SGK mới.

Tờ trình do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trình bày nêu rõ, Nghị quyết số 88 của Quốc hội yêu cầu từ năm học 2018 - 2019 bắt đầu triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) và sách giáo khoa (SGK) mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, THCS và THPT.

Trong khi đó đến nay, việc thực hiện Nghị quyết số 88 tuy đã đạt được một số kết quả nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập; CTGDPT mới chưa được ban hành để làm căn cứ biên soạn SGK, thời gian thực tế để hoàn thành việc xây dựng CTGDPT mới cần nhiều hơn khoảng 1 năm so với dự kiến.

Trong 3 năm học đầu tiên của lộ trình, mỗi năm học đều phải triển khai CT - SGK mới ở 3 lớp thuộc ba cấp học khác nhau, trong khi 2 năm học cuối của lộ trình mỗi năm học chỉ triển khai thêm ở 1 hoặc 2 lớp ở cấp tiểu học.

Căn cứ tình hình xây dựng CT, biên soạn SGK GDPT mới, việc chuẩn bị về giáo viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất, trên cơ sở phân tích lộ trình triển khai áp dụng CTGDPT và SGK mới theo yêu cầu của Nghị quyết số 88, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép triển khai áp dụng CTGDPT và SGK mới theo hình thức cuốn chiếu đối với cấp tiểu học từ năm học 2019 - 2020, đối với cấp THCS từ năm học 2020 - 2021 và đối với cấp THPT từ năm học 2021 - 2022.

Như vậy, so với lộ trình nêu tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội, việc bắt đầu áp dụng CTGDPT và SGK mới ở cấp tiểu học chậm 1 năm, ở cấp THCS chậm 2 năm và ở cấp THPT chậm 3 năm. Tuy nhiên, việc áp dụng CTGDPT và SGK mới vẫn bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 88 là triển khai theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học và sau 5 năm thì tất cả các lớp trên phạm vi cả nước đều thực hiện CTGDPT và SGK mới.

Theo phương án mới sẽ có thêm thời gian dành cho việc biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học, hoạt động giáo dục; biên soạn, thẩm định, thực nghiệm SGK mới; Bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý; Đào tạo giáo viên dạy các môn học mới, chưa có trong CTGDPT hiện hành.

Mặt khác, kinh phí thực hiện xây dựng, biên soạn CTGDPT và SGK theo lộ trình đã điều chỉnh cũng không phát sinh do thời gian để tất cả các lớp trên phạm vi cả nước thực hiện CTGDPT và SGK mới vẫn là 5 năm.

Phương án mới sẽ có nhiều thời gian hơn để địa phương rà soát, sắp xếp, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, đầu tư bổ sung cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm đồng bộ, đồng tốc với lộ trình triển khai áp dụng CT, SGK mới.

Minh Phong