Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 3/1/2018 16:05

Chi bộ Báo Giáo dục & Thời đại triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Chi bộ Báo Giáo dục & Thời đại triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

GD&TĐ - Sáng ngày 3/1, Chi bộ Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của Chi bộ báo Giáo dục & Thời đại; năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, báo Giáo dục & Thời đại đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Ngành cũng như các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội khác.

Theo đó, tất cả các chủ trương lớn đều được Chi bộ tổ chức thảo luận công khai, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn cơ quan. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn chi bộ và các tổ chức quần chúng xã hội. Công tác tuyên truyền của Báo đã đáp ứng đúng tôn chỉ, mục đích, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ GD&ĐT - diễn đàn toàn xã hội vì sự nghiệp giáo dục.

Báo liên tục cải tiến, đổi mới các ấn phẩm. Nhiều cuộc họp liên tịch giữa Chi ủy với Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo, các ban chuyên môn và các tổ chức quần chúng được tổ chức để lấy ý kiến đóng góp nhằm xây dựng tờ báo ngày càng chất lượng, hấp dẫn cả về nội dung và hình thức.

Đơn cử như: Tổ chức tốt các chuyên đề chuyên sâu, các diễn đàn lấy ý kiến nhân dân về đổi mới thi cử trên báo giấy và báo điện tử. Hay như diễn đàn: góp ý về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học; góp ý Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Đặc biệt, để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của Báo, Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ cấu trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt; trong đó đề xuất tuyển dụng nhân sự nhằm kiện toàn các phòng ban; thành lập thêm nhiều ban mới như: Ban Thư ký- Biên tập và một số ban nội dung khác;

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu nội bộ cũng như ban hành nhiều văn bản mới. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các nội dung của Đề án.

Cùng với đó, Chi ủy, Ban biên tập tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Đề cương đổi mới giai đoạn 2016-2021, từng bước xây dựng cơ quan phát triển bền vững trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Báo.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2018 Chi bộ Báo Giáo dục & Thời đại phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại buổi tổng kết, 100% đảng viên nhất trí với 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; và 22 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Minh Phong

Tin tiêu điểm