Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 13/11/2018 15:18

Cắt giảm điều kiện kinh doanh - tránh chạy theo hình thức

Đại biểu Quốc hội Trần Hồng Hà. Ảnh: Quochoi.vnĐại biểu Quốc hội Trần Hồng Hà. Ảnh: Quochoi.vn

GD&TĐ - Phát biểu tại hội trường ngày 13/11 liên quan đến phòng chống tham nhũng, đại biểu Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) đề cập đến vấn đề cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh.

Theo đại biểu này, trên thực tế, bên cạnh các bộ, ngành đã triển khai nhiều phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh một cách quyết liệt, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan thực hiện việc cắt giảm chậm trễ, hiện mới chỉ tiến hành rà soát hoặc đang trong quá trình xây dựng phương án cắt giảm. Có bộ cắt giảm điều kiện này lại phát sinh điều kiện khác.

Bên cạnh đó, chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa đồng đều. Có tình trạng chạy theo số lượng, mang tính đối phó và chỉ sửa đổi câu chữ mà không làm thay đổi tính chất thủ tục, hoặc chuyển điều kiện kinh doanh thành quy chuẩn, tiêu chuẩn để kiểm soát, tạo rào cản.

Vẫn còn hiện tượng cắt giảm theo kiểu gộp cơ học để giảm về số lượng nhưng thực chất các sản phẩm này vẫn phải qua kiểm tra chuyên ngành.

Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ bổ sung thông tin, số liệu cụ thể về kết quả thực hiện việc cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Đồng thời cần chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan thực hiện thực chất, tránh chạy theo hình thức đối phó để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiếu Nguyễn