Thời sự

Cắt bỏ tất cả những rào cản cho doanh nghiệp

MINH PHONG - 19:02 31/01/2019
Toàn cảnh buổi họp báo Toàn cảnh buổi họp báo

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2019, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,1% so với tháng 12/2018, tăng 2,56% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tháng 1/2019 tăng 0,3% so với tháng 12/2018 và tăng 1,83% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1. Cụ thể có hơn 10.000 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký đạt trên 151.000 tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Tính cả 3.998 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn, tổng số vốn đăng ký mới và so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng, có hơn 8.400 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, nay đã trở lại hoạt động, tăng 84,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt, phải chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, nghiên cứu, phân tích kỹ động thái của các nước lớn trên thế giới, tình hình trong khu vực và thương mại quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ mới để chủ động xây dựng đối sách phù hợp không để bị động, bất ngờ.

Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, mạnh mẽ hơn, bứt phát hơn như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2018.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp là công tác tổ chức đón Tết cổ truyền cho nhân dân. Trên tinh thần quan tâm đến người có công, đối tượng chính sách, không để người dân nào bị thiếu đói.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là năm 2019 phải bứt phá, hiệu quả hơn, cải cách hơn, thực chất hơn năm 2018 và cắt bỏ tất cả những gì là rào cản, giấy phép con, tạo chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.

Chúng ta dứt khoát bảo vệ môi trường nhưng đồng thời cũng không lấy lý do đó để tạo thêm rào cản, chi phí vô lý cho doanh nghiệp. Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đồng ý đưa các nội dung cần tháo gỡ cho doanh nghiệp vào Nghị quyết phiên họp này.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin thêm, tại phiên họp, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách cần được đặc biệt chú trọng và phải coi là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

Cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, cản trở đối với phát triển kinh tế - xã hội thì cần phải sửa đổi, bổ sung ngay, không được chậm trễ.

Đây chính là hành động thiết thực để các doanh nghiệp, người dân, để nền kinh tế có thể phát huy sáng tạo, tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc