Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 15/2/2017 22:14

Cấp thiết bị phòng, chống thiên tai cho tỉnh Phú Yên

Cấp thiết bị phòng, chống thiên tai cho tỉnh Phú Yên

GD&TĐ - Tại Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 14/2/2017, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Phú Yên để trang bị cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
 

Cụ thể, tỉnh Phú Yên được xuất cấp 2 bộ xuồng cao tốc loại DT 3 (ST 750); 4 bộ xuồng cao tốc loại DT 2 (ST 660); 12 máy phát điện loại 15-30KVA.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng số trang thiết bị nêu trên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và theo quy định hiện hành.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ