Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 19/1/2015 14:01

Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ

GD&TĐ - Theo Công văn số 170/VPCC-HC ngày 3/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ GD&ĐT thông báo đến các đơn vị nội dung sau:

Trong thời gian vừa qya, có một số cá nhân giả mạo, lấy danh nghĩa cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ gọi điện hoặc liên hệ đến các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Nhà nước dưới các hình thức khác nhau để giới thiệu và "ép buộc" các cơ quan, đơn vị mua sách, tài liệu... 

Việc làm này gây ra phiền hà cho cơ quan, đơn vị; Văn phòng Chính phủ không có chủ trương làm các việc nêu trên.

Văn phòng Bộ GD&ĐT thông báo để các đơn vị biết, nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa không để kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời, khi xuất hiện các hiện tượng như trên, cần liên hệ, gọi điện đến Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ để kịp thời ngăn chặn và xử lý.