Thời sự

Cần Thơ: Đã tinh giản và cắt giảm 116/213 biên chế công chức

THIÊN BẢO - 06:08 01/12/2018
Cần Thơ: Đã tinh giản và cắt giảm 116/213 biên chế công chức

Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

Ngày 30/11, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 và 19 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” và “đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo thống kê, TP Cần Thơ hiện có 582 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, có 39 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 64 đơn vị tự đảm bảo chi một phần thường xuyên, còn lại tới 426 đơn vị được nhà nước đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Hiện nay, việc tổ chức các đơn vị này chưa hợp lý, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động. Trong khi đó, nguồn nhân lực lại rơi vào tình trạng bất hợp lý khi vừa thừa lại vừa thiếu viên chức. Các đơn vị cũng chưa chủ động để tinh gọn bộ máy bên trong, số lượng các đơn vị tự chủ quá ít, việc chuyển sang mô hình doanh nghiệp đạt kết quả chưa cao…

Qua rà soát các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, có đến 51 phòng chuyên môn chỉ bố trí từ 1 đến 4 biên chế; 28 phòng chuyên môn bố trí 5 biên chế, còn lại các phòng bố trí từ 6 biên chế trở lên.

Việc bố trí nhân sự này chưa bảo đảm số lượng biên chế theo định hướng của Chính phủ (tối thiểu 6 biên chế/phòng), gây ảnh hưởng đến chất lượng quản lý cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong giai đoạn hiện nay…

Hướng đến chất lượng và hiệu quả  

Trước thực trạng trên, UBND TP đã trình Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất 2 Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và Đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2020.

Qua 2 đề án này, dự kiến sẽ giảm 42 đầu mối bên trong các cơ quan hành chính (3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố và 3 phòng thuộc Chi cục), 98 đơn vị sự nghiệp, 22 Trạm và liên trạm, 62 điểm trường, 3 phòng.

Ngoài ra, Cần Thơ đã tổ chức sắp xếp giảm thêm 8 đơn vị sự nghiệp (trong đó có 7 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 1 đơn vị sự nghiệp y tế). Trong đó, đã giảm 1 Phó Giám đốc trung tâm, 7 Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, 6 tổ chuyên môn và 12 Tổ trưởng và Phó Tổ trưởng, tinh giản 15 biên chế.

Đồng thời, TP đã thực hiện chuyển đổi 8 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên (giảm 819 số lượng người làm việc và 23 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Cùng với đó, Cần Thơ cũng đã kiện toàn 138 Ban Chỉ đạo, Tổ chức phối hợp liên ngành (109 Ban Chỉ đạo và 29 Hội đồng), giảm xuống còn 64 Ban Chỉ đạo, còn lại 29 Hội đồng sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện nay, Cần Thơ đang triển khai thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Phòng Nội vụ tại 2 huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh. Cùng với đó, là triển khai thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã.

Hiện nay, có 1/9 quận, huyện thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện (Cờ Đỏ); 77/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND; 2 xã, phường bố trí Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND; 6/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư kiêm Chủ tịch UBND. Nơi nào bố trí Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thì Phó Bí thư sẽ kiêm Chủ tịch HĐND.

Thiên Bảo

Bình luận của bạn đọc