Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 6/2/2018 16:07

Cần tạo ra cách làm mới, đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Cần tạo ra cách làm mới, đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

GD&TĐ - Sáng 6/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến cho dự thảo đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp thiết của việc xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đề cương Đề án được chuẩn bị khoa học, nghiêm túc, toàn diện, đề xuất được nhiều nội dung mới về mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Các đại biểu đã phân tích, thảo luận về những kết quả đã đạt được trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong những năm qua, chỉ rõ những yếu kém, hạn chế và nguyên nhân của vấn đề, trên cơ sở đó đóng góp ý kiến khá toàn diện trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Trong đó nhấn mạnh về trách nhiệm của người đứng đầu.

Các đại biểu đề nghị, trong đề án cần dành một phần thích đáng để đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu của các đơn vị, địa phương, bộ ngành trong thời gian qua; có giải pháp trong xây dựng lựa chọn người đứng đầu ở các cấp.

Xây dựng thể chế để người đứng đầu ở các cấp phát huy được quyền hạn nhưng cũng phải có cơ chế giám sát nhằm hạn chế việc lạm dụng quyền hạn; có phương án trong việc phát hiện, lựa chọn, đào tạo, luân chuyển, đề bạt cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở các cấp cần đảm bảo tỷ lệ và cơ cấu hợp lý.

Đồng ý với các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án, tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Quan tâm đến việc học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ về công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu việc thành lập Trung tâm tuyển dụng công chức, viên chức cấp quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trước nhiệm vụ, tình hình mới, đòi hỏi Đảng ta phải sớm có Nghị quyết mới về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ khó và đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, cần tạo ra cách làm mới, đột phá, khả thi, tạo sự lan tỏa và sức ảnh hưởng lớn nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi.

Vân Anh

Tin tiêu điểm