Thời sự

Cần có các chính sách GD-ĐT phù hợp để thích ứng với cách mạng 4.0

LAN ANH - 18:04 20/05/2019
Quang cảnh hội thảo Quang cảnh hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học cho định hướng và chiến lược phát triển GD-ĐT ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 và sự hình thành nền kinh tế số, góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và những vấn đề mới đặt ra thông qua một số tham luận của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ: Cuộc CMCN mới đang diễn ra với tốc độ nhanh và tạo ra những thay đổi thế giới mạnh mẽ hơn bất kỳ cuộc CMCN nào trước đó.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước

CMCN mới đang tạo ra những cơ hội và tốc độ phát triển cho tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn cho nhiều quốc gia. Thích ứng và chớp lấy cơ hội từ CMCN mới để phát triển, yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định. Chính vì thế, cần có các chính sách và cơ chế mới thích ứng với thay đổi trên toàn cầu hiện nay.

PGS.TS Phạm Văn Linh- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Trong 2 thập niên gần đây, tốc độ phát triển KHCN diễn ra nhanh như vũ bão, do đó đòi hỏi sự nghiệp GD-ĐT càng trở nên cấp thiết hơn.

Mặc dù nhiều nghị quyết đã ban hành và Luật GD, Luật GD đại học đã được sửa đổi, tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, GD-ĐT hơn lúc nào hết, cần có cơ chế và chính sách mới nhằm khơi dậy niềm đam mê của người học, người thầy, nhà trường và toàn xã hội để nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ tri thức, sáng tạo công nghệ mới để sáng nghiệp, để cống hiến cho đất nước phát triển nhanh, mạnh hơn nữa.

Thứ trưởng Lê Hải An đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT tham dự hội thảo

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nghị quyết số 29-NQ/TW được các cấp, các ngành triển khai tích cực từ trung ương tới cơ sở và từng bước đi vào cuộc sống, GD-ĐT đã đạt được một số kết quả quan trọng. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với GD&ĐT được tăng cường; đổi mới GD&ĐT được thực hiện ở tất cả các cấp học, ngành học. Ngành GD đã thể hiện quyết tâm đổi mới và kiên trì thực hiện nhiệm vụ cốt lõi, đột phá.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước về đổi mới GD và đào tạo được triển khai quyết liệt và sâu sát hơn. Việc thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành triển khai tích cực nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan  phát biểu tại hội thảo

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, do cạnh tranh trong phát triển kinh tế chính là cạnh tranh trong GD, chúng ta đã nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.

Chương trình đào tạo nặng về lý thuyết; Phương pháp giảng dạy lỗi thời làm học sinh thụ động, máy móc; Chất lượng đội ngũ giáo viên tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; Cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, yếu kém; Hệ thống bảng lương cho giáo viên còn nhiều bất cập…

Nguyên Phó Chủ tịch nước đề xuất, các trường đại học phải giúp Chính phủ tạo ra tri thức theo hướng GD mở để tất cả người lao động có thể tiếp nhận tri thức ở bất cứ đâu, thời gian nào; Cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho GD-ĐT, sớm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; Nâng cao chất lượng GD-ĐT nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tham luận “Xu hướng toàn cầu trong đổi mới GD và bài học cho Việt Nam” của ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra vai trò của hệ thống GDĐH là cung cấp kỹ năng thích ứng và các giải pháp sáng tạo đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa về phát triển nền kinh tế tri thức, tiến bộ công nghệ và sự thay đổi nhân khẩu học.

 Đại diện các tổ chức quốc tế tham dự hội thảo

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione cho rằng, hệ thống GD đại học Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm về xu hướng toàn cầu để biến những rủi ro tiềm ẩn thành cơ hội và giúp Việt Nam nhảy vọt, hướng tới một nước có mức thu nhập cao.

Bên cạnh đó, những vấn đề cụ thể về GD-ĐT Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi, thích ứng với cuộc CMCN lần thứ tư cũng được đề cập. Đó là các tham  luận: Hệ sinh thái của GD tương lai trong bối cảnh CMCN 4.0; GD trong tương lai ở Việt Nam; Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo GDĐH Việt Nam; Các xu thế đầu tư cho đổi mới GD trên thế giới; Một số kiến nghị đầu tư cho đổi mới GD đại học Việt Nam…

Lan Anh

Bình luận của bạn đọc