Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 22/1/2017 12:36

Cải tạo đường nối khu xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng để phục vụ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh sử dụng vốn dư ODA vốn vay Nhật Bản của dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng giai đoạn 1.

UBND thành phố Hải Phòng là cơ quan chủ quản của dự án.

Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án là cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng để phục vụ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh nhằm cải thiện điều kiện giao thông khu vực; đảm bảo về năng lực vận chuyển rác thải tới khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh; đảm bảo về năng lực vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đáp ứng các dự án trong khu vực.

Đồng thời kết nối các khu dân cư, khu công nghiệp với Quốc lộ 10 và thị trấn Minh Đức; góp phần chỉnh trang đô thị, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển thành phố Hải Phòng theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp.

Dự án được thực hiện từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018 tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện đầu tư công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng để phục vụ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh theo các quy định về đầu tư và xây dựng hiện hành.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm