Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 25/9/2017 19:56

Các tỉnh miền Trung rất mạnh nhưng là mạnh ai người nấy làm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế miền Trung lần thứ 2/2017.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế miền Trung lần thứ 2/2017.

GD&TĐ - Chính sự thiếu liên kết làm cho miền Trung giàu đẹp mà chưa phát triển được và đây là động lực thôi thúc Chính phủ, các địa phương thúc đẩy kinh tế-xã hội của các tỉnh duyên hải miền Trung phát triển.

Diễn đàn kinh tế miền Trung đã tập trung thảo luận các vấn đề mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu ra từ bài phát biểu gợi mở cho phiên họp, đều nhấn mạnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các tỉnh duyên hải miền Trung có tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan phong phú, lực lượng lao động có trình độ cao, vị trí địa lý thuận lợi... nhưng đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, nhiều tỉnh vẫn còn nhận trợ cấp từ ngân sách Nhà nước hằng năm. 

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng các tỉnh trong vùng có cùng nguồn lợi, cùng điều kiện nên xung đột lợi ích và không thể phát huy tính liên kết vùng để phát triển. Ông Thiên đề nghị: “Nên bàn lại cách tiếp cận lợi thế vùng và tại sao không đặt ra vấn đề có chính quyền cấp vùng?”.

Còn Tiến sĩ kinh tế Võ Trí Thành thì cho rằng, “các tỉnh miền Trung rất mạnh nhưng là mạnh ai người nấy làm”.

Nhiều đại biểu là lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp cũng cho rằng thiếu liên kết vùng và cát cứ địa phương là rào cản lớn nhất của Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng và đánh giá hiện nay toàn vùng chưa hề có liên kết gì.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, câu nói “các tỉnh miền Trung mạnh nhưng mạnh ai người nấy làm là thực tiễn", phải thôi thúc cho chúng ta hành động để câu nói trên chỉ là hoài niệm.

Trước các nội dung đặt ra tại Diễn đàn, như xem xét khả năng thành lập một chính quyền cấp vùng để làm chức năng điều phối, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết ngày 25/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 941 về tổ chức điều phối vùng kinh tế trọng điểm đã có nêu về Hội đồng vùng.

Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban điều phối vùng nghiên cứu, vận dụng Quyết định này để vận hành Hội đồng vùng chứ không vận hành Hội đồng vùng theo cơ chế hoạt động của một tổ chức Hội.

Đồng thời Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT rà soát lại việc thực hiện Quyết định số 941 để sơ kết, trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ có quyết định mới phù hợp hơn về điều phối các tỉnh trong vùng trong bối cảnh hiện nay; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ban điều phối vùng của miền Trung và các vùng khác rà soát quy hoạch phát triển, quy mô, phân khu chức năng của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và chức năng của các ban quản lý này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tránh tình trạng quy hoạch treo và trao quyền mạnh hơn cho các ban quản lý này.
Nhấn mạnh đã đến lúc hành động chứ không nói nhiều, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ kết hợp với Ban điều phối vùng rà soát, xem xét nội dung của 10 kiến nghị đã được nêu tại cuộc họp chiều 24/9.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban điều phối vùng có báo cáo tổng hợp các kiến nghị đề xuất với Thủ tướng và Chính phủ, giao Văn phòng Chính phủ sẽ có thông báo ý kiến của Thủ tướng về các vấn đề này. 

“Phải có kết luận cụ thể chứ họp xong xuôi tất cả lại về thì không có ý nghĩa gì”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 
Phó Thủ tướng cũng cho biết có thể tổ chức hội nghị toàn quốc về liên kết vùng, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có đánh giá cụ thể về chỉ tiêu quan tâm phát triển doanh nghiệp của các địa phương trong vùng để làm căn cứ đánh giá phát triển kinh tế tư nhân của mỗi địa phương và toàn vùng nói chung.

Theo Chinhphu.vn