Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 6/10/2017 09:52

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

 Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

GD&TĐ - Nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vịcăn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Theo đó, Công văn yêu cầu:

1. Quán triệt, phổ biến, triển khai các giải pháp hiệu quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về môi trường.

2Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục tới cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận xã hội và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

3. Tổ chức mít tinh, các chiến dịch truyền thông, các ngày hội ra quân và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn như: Tổ chức Lễ Mít tinh, các cuộc thi, ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn trường học; tổ chức các chiến dịch trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn ứng phó biến đổi khí hậu...;  giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng; diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường và các hoạt động thiết thực khác; thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại.

4. Phát động phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, những khu vực công cộng xung quanh trường.

5.Tăng cường các hoạt động giáo dục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường thông qua việc tích hợp/lồng ghép các kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với con người và những việc cần làm để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

6. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng vì bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường: các chương trình giáo dục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho cộng đồng …

7. Tăng cường đưa tin, bài viết, phóng sự, chuyên trang, chương trình cổ động, tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên các tạp chí, website của đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai, phối hợp chặt chẽ với ngành tài nguyên và môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả việc hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2017 theo địa chỉ sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: nkdung@moet.edu.vn, vukhcns@moet.edu.vn. 

Theo Thanh Thủy
Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm