Thời sự

Bộ TT&TT chỉ đạo triển khai, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy

THỦY LINH - 21:39 19/06/2018
Bộ TT&TT chỉ đạo triển khai, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy

Theo đó Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu: 

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, theo chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy".

Đồng thời tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin, hệ thống đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh nhằm tạo phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trên các trạm tin, bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý; chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy đến người sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thức khác nhau; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động quảng bá, mua bán trái phép trên mạng xã hội, chỉ đạo hệ thống bưu điện kiểm soát bưu phẩm chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan hữu quan kịp thời phát hiện việc vận chuyến các chất ma túy bất hợp pháp qua đường bưu điện.

Công văn nêu rõ, đây là đợt tuyên truyền lớn, vì vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền với phương châm hướng tuyên truyền để gia đình, cộng đồng, quần chúng nhân dân, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên, các đối tượng có nguy cơ cao hiểu rõ tác hại của ma túy; chú trọng tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, các phương thức phòng, chống ma túy, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy...

Công văn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ được tác hại của ma tuý đối với cộng đồng, xã hội và có ý thức, biện pháp phòng, chống có hiệu quả; gửi báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí, địa chỉ số 92C, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, yêu cầu gửi kèm theo file mềm theo địa chỉ email: pqdat@mic.gov.vn) trước ngày 10 tháng 7 năm 2018 để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủy Linh

Bình luận của bạn đọc