Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 7/12/2018 19:21

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng sáp nhập sở, ngành

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18, Kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).
 

Theo đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng 2 Nghị định dự thảo liên quan đến vấn đề trên, gồm: Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (tỉnh và TP trực thuộc Trung ương) và Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh).

Hai dự thảo này đã được trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một số tổ chức hành chính ở địa phương.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2018 Lao Cai là tỉnh tiên phong hợp nhất Sở Giao thông – Vận tải với Sở Xây dựng. Cuối tháng 9 vừa qua, Hà Giang cũng công bố quyết định thí điểm hợp nhất một số sở, ngành như: Sở Nội vụ với Ban tổ chức Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. 

Bộ Nội vụ cho biết, nếu được thông qua, 2 Nghị định sẽ làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương. Nếu áp dụng, cả nước sẽ giảm được 46 - 88 sở, ngành sau khi sáp nhập, hợp nhất.

Trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 Nghị định này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; dừng việc sáp nhập một số sở, ngành, phòng, ban mà thời gian qua nhiều nơi đã thực hiện.

Chí Tín (tổng hợp)