Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 20/2/2017 20:58

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp được phân công thêm việc giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia từ ngày 17/2/2017.Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp được phân công thêm việc giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia từ ngày 17/2/2017.

GD&TĐ - Tại Quyết định 236/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm