Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 11/10/2019 08:31

Bộ luật Lao động (sửa đổi) hướng tiếp cận mới về bình đẳng giới

Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ điều chỉnh một số nội dung để thúc đẩy bình đẳng giới.Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ điều chỉnh một số nội dung để thúc đẩy bình đẳng giới.

GD&TĐ - Thay đổi cách tiếp cận từ “bảo vệ lao động nữ” sang “thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền”, là vấn đề được khuyến nghị trong nội dung Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết: Về cơ bản, Bộ luật Lao động năm 2012 đã bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới. Cụ thể, hầu hết các quy định của Bộ luật Lao động đều được áp dụng chung cho cả hai giới nam và nữ. Bên cạnh đó, xuất phát từ những đặc điểm tự nhiên và xã hội đặc thù, Bộ luật Lao động 2012 cũng đã dành riêng một chương đưa ra những quy định đối với lao động nữ. Những quy định này bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ khi tham gia thị trường lao động.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận hành theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 hiện nay, việc thực hiện các quy định liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới của Bộ luật Lao động năm 2012, đã bộc lộ một số vấn đề có thể không còn phù hợp. Có những quy định bảo vệ lao động nữ với mục tiêu hướng đến là tốt, nhưng có thể dẫn đến phân biệt đối xử trên thực tế như: cấm một số công việc không được sử dụng lao động nữ, quy định về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ thấp hơn lao động nam,...

Báo cáo đánh giá tác động giới và tác động xã hội của Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng đã chỉ ra một số nội dung không khả thi, do thiếu quy định cụ thể phù hợp như vấn đề phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, chính sách đào tạo nghề dự phòng cho lao động nữ…

Việc sửa đổi Bộ luật Lao động lần này là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, đại diện người lao động, người sử dụng lao động cùng nghiên cứu, nhìn nhận và thống nhất các cơ chế chính sách đối với lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới cho phù hợp với thực tiễn của quốc gia và bắt kịp xu thế toàn cầu. Trong đó, cần thay đổi cách tiếp cận từ “bảo vệ lao động nữ” sang “thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền” đối với cả hai giới, lao động nam và lao động nữ.

Khuyến nghị về vấn đề này, đại diện UN Women tại Việt Nam cho rằng: cần thu hẹp và tiến tới xóa bỏ khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và lao động nữ; Bảo đảm thúc đẩy bình đẳng giới, không phân biệt đối xử trên cơ sở giới về cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện quyền và hưởng thụ lợi ích trong lao động, đặc biệt là thực hiện chức năng thai sản, chăm sóc con nhỏ phù hợp với đặc điểm giới tính; Hoàn thiện cơ chế chia sẻ trách nhiệm một cách phù hợp, hiệu quả giữa Nhà nước và người sử dụng lao động trong việc tổ chức nhà trẻ, mẫu giáo và hỗ trợ người lao động gửi con vào nhà trẻ, lớp mẫu giáo; Hoàn thiện khung pháp lý phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn lành mạnh.

Anh Quang

Tin tiêu điểm