Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 26/3/2018 13:15

Bộ GD&ĐT:Xin ý kiến nhân dân xét tặng Huân chương Lao động và Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

Bộ GD&ĐT:Xin ý kiến nhân dân xét tặng Huân chương Lao động và Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT xin ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề xét tặng Huân chương Lao động và danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc.

Thực hiện Nghị định số: 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương các hạng và danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân.

Theo đó, tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, Vụ Thi đua – Khen thưởng gửi danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các loại năm 2018 đăng tải trên Báo giáo dục và thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, trên trang web của Bộ và Báo của ngành để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định

>>>> XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY 

PV