Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 23/6/2015 18:40

Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện công tác pháp chế

GD&TĐ - Chiều nay 23/6, tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020.

Đến dự và chứng kiến Lễ ký kết có các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển, Bùi Văn Ga, Phạm Mạnh Hùng; các Thứ trưởng Bộ Tư pháp gồm: Phan Chí Hiếu, Đinh Trung Tụng và lãnh đạo các Vụ, Cục, chức năng của hai Bộ.

Theo ký kết, hai bên sẽ tăng cường phối hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: Công tác xây dựng pháp luật; Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; Công tác bồi thường của Nhà nước; Tổ chức pháp chế ngành Giáo dục và Công tác GD-ĐT.

Việc thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ nhằm tăng cường sự phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.Từ đó góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác pháp chế ngành Giáo dục: đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số: 29-NQ/TW.

Ngoài ra, Chương trình phối hợp sẽ tạo điều kiện để hai Bộ hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT theo quy định của Nghị định số: 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; hướng dẫn Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp về công tác pháp chế ngành Giáo dục.

Chương trình phối hợp còn là căn cứ để hai Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ của mình và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế ngành Giáo dục.

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ghi nhận và đánh giá cao những nội dung hai bên đã ký kết. Chương trình phối hợp chính là điều kiện và cơ hội để hai bên hoàn thành xuất sắc hơn nữa công tác pháp chế nói riêng và tư pháp nói chung.

Cả hai Bộ trưởng đều khẳng định: Sẽ nghiêm túc thực hiện tốt những nội dung đã được hai bên ký kết theo tinh thần phối hợp toàn diện, học hỏi lẫn nhau và giúp nhau hoàn thiện: đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương, cơ sở kiện toàn bộ máy pháp chế. Qua đó nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho hai Bộ.

Minh Phong