Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 1/11/2017 09:26

Bộ GD&ĐT: Triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Bộ GD&ĐT: Triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

GD&TĐ - Thực hiện công văn số 5469/BNV-TCBC ngày 13/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị vể tinh giản biên chế, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị có văn bản báo cáo Bộ trước ngày 4/11/2017.

Theo đó,Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải báo cáo số lượng viên chức, hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp có mặt tại thời điểm 30/9/2017 theo biểu mẫu số 2

Đồng thời,rà soát, tổng hợp về việc sử dụng biên chế gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và xây dựng phương án cắt giảm biên chế chưa sử dụng hết cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế của đơn vị.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiêm túc xây dựng báo cáo và gửi văn bản báo cáo kèm theo các biểu mẫu thông kê về Bộ trước ngày 04/11/2017.

Xem chi tiết nội dung văn bản và biểu mẫu TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT