Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 24/4/2018 16:20

Bộ GD&ĐT tổ chức quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 6

Toàn cảnh hội nghịToàn cảnh hội nghị

GD&TĐ - Sáng nay 24/4, Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 và Quy định 102 ngày về xử lý đảng viên vi phạm. Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng gợi mở, lưu ý, một số vấn đề đại biểu cần quan tâm. Theo Thứ trưởng, Nghị quyết 18 đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với cơ quan Bộ GD&ĐT, đây là vấn đề lớn, quan trọng nhưng cũng phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Thứ trưởng cho biết: Trong năm 2017, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ truơng về xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống các đơn vị của Bộ, điều chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào sự nghiệp đổi mới.

 Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị

"Để tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chúc bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, đề nghị các đồng chí từ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý ở đơn vị công tác cần nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để vận dụng thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực nhất; xác định các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, đáp ứng yêu cầu cả truớc mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vân đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của cơ quan chúng ta" - Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã thực hiện một số chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế và không ít nhũng khó khăn, thách thức phải vượt qua, nhất là trong việc tổ chức lại và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm phát huy tốt hơn trí tuệ và sự cống hiến của đông đảo đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp úng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; đồng thời góp phần giải quyết vấn đề tổ chức, biên chế, cải cách chế độ tiền lương của toàn hệ thống chính trị.

Minh Phong