Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 21/8/2018 15:19

Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Quang cảnh hội nghịQuang cảnh hội nghị

GD&TĐ - Sáng nay 21/8, Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được trình bày tại Hội nghị cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ cùng các cấp ủy đã nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của Chỉ thị trong công tác xây dựng Đảng. Xác định các nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Bộ đã bám sát các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, với tinh thần trách nhiệm đã cụ thể hóa, sớm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều cấp ủy đã thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, lựa chọn triển khai Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào cuộc sống.

Ông Trần Công Phong-Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Bộ GD&ĐT trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng đảng. Kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị.

Các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành bằng nhiều hình thức, gắn việc tuyên truyền với kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành.

Đồng thời cổ vũ các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt làm theo lời Bác, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong học tập và làm theo tấm gương Bác.

Các đơn vị đã gắn việc thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động khác của công tác xây dựng Đảng.
Đại đa số bí thư các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đã nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới phong cách làm việc, thực hành tiết kiệm, tôn trọng, lắng nghe quần chúng nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, thông qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày những tham luận liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các tham luận này có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cán bộ, đảng viên.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW tại các đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Vân Anh

Tin tiêu điểm