Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 4/5/2018 15:09

Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” là chủ đề của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018. Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng sư phạm thuộc và trực thuộc Bộ về việc tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn này, căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn trong quản lý của đơn vị mình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tố chức Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018 tại đơn vị với nội dung, hình thức phù hợp, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức vào ngày 18/5 hằng năm. Đây là ngày trọng đại đối với ngành KH&CN nước nhà, nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò đặc biệt quan trọng của KH&CN trong cuộc sống và trong sự phát triển của đất nước. Qua đó khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Từ đó giúp cho việc hình thành đội ngũ nhân lực ngành KH&CN chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Minh Phong