Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 1/12/2018 17:15

Bộ GD&ĐT giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện bằng phiếu kín. Ảnh: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là người bỏ phiếu đầu tiên.Quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện bằng phiếu kín. Ảnh: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là người bỏ phiếu đầu tiên.

GD&TĐ - Chiều nay (1/12), Ban Cán sự Đảng (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc và Lê Hải An.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 6/11/2018 của Bộ Chính trị về việc xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đã nêu rõ mục đích:

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công tác quan trọng, nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng và của các cơ quan của Đảng, nhà nước sau Đại hội.

Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thật sự tiêu biểu cho sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các Thứ trưởng bỏ phiếu

Với tinh thần trách nhiệm, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, góp ý thẳng thắn đối với các nhân sự được giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Hội nghị tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Ban Cán sự Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Bộ GD&ĐT, tiến hành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý: Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của đất nước.

Qua đó, nhằm tạo sự chủ động về nguồn cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển giữa các thế hệ cán bộ; làm cơ sở dự báo nhu cầu cán bộ để chuẩn bị xây dựng quy hoạch cho những năm tiếp theo; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.

Minh Phong

Tin tiêu điểm