Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 17/9/2018 08:53

Bộ GD&ĐT cảnh báo đối tượng giả danh cán bộ Vụ Giáo dục dân tộc

Bộ GD&ĐT cảnh báo đối tượng giả danh cán bộ Vụ Giáo dục dân tộc

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT gửi văn bản đến các Sở GD&ĐT, cảnh báo hiện tượng giả danh cán bộ của Vụ Giáo dục dân tộc (Bộ GD&ĐT).

Văn bản ghi rõ: Theo phản ánh của các địa phương, hiện nay có đối tượng giả danh ông Vũ Văn Thăng, chuyên viên của Vụ Giáo dục dân tộc (Bộ GD&ĐT) yêu cầu các sở GD&ĐT cung cấp thông tin liên quan đến các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Bộ GD&ĐT khẳng định:

Chuyên viên Vũ Văn Thăng, nguyên là cán bộ của Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GD&ĐT, đã chuyển đến công tác tại cơ quan khác từ tháng 3/2018.

Trong thời điểm này, Bộ GD&ĐT không có công văn yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến trường phổ thông dân tộc nội trú.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT không cung cấp thông tin hoặc báo cáo theo yêu cầu của các đôi tượng không xác định. Khi nhận được những yêu cầu bất thường, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục kiểm tra, xác nhận đồng thời báo cáo Văn phòng Bộ để được hướng dẫn xử lý.

Lập Phương

Tin tiêu điểm