Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 26/1/2017 12:57

Bình Phước tiên phong đổi mới, phát triển nông nghiệp chất lượng cao

Thủ tướng thăm vườn rau thủy canh tại Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước - Ảnh: VGPThủ tướng thăm vườn rau thủy canh tại Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước - Ảnh: VGP

GD&TĐ - Trong Thông báo số 41/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, tổ chức thử nghiệm và thực nghiệm những đột phá mới về thể chế, chính sách, mô hình tiên tiến trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Cùng đó, phấn đấu là một tỉnh tiên phong đổi mới, phát triển nền nông nghiệp theo hướng thông minh, hữu cơ, chất lượng cao, trong đó tập trung vào sản xuất, chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị và giá trị gia tăng cao, thương hiệu quốc gia, đại diện xứng đáng cho thương hiệu nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

Bình Phước cũng cần phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, nhất là công nghiệp phục vụ cho mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cùng với đó là bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch; Bình Phước phải là hình mẫu của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước trong việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho bà con nông dân, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Thủ tướng yêu cầu Bình Phước cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, bao gồm đất có rừng và đất chưa có rừng, từ đó có kế hoạch trồng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với sắp xếp lại nông lâm trường, giải quyết đất cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai, khí hậu gắn với quy hoạch có tính đặc thù, tạo lợi thế cạnh tranh, phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao; tăng cường liên kết giữa sản xuất với thị trường, giữa nông nghiệp với công nghiệp và liên kết vùng. 

Thủ tướng lưu ý Bình Phước chuẩn bị đầy đủ, cung cấp kịp thời hàng hóa phục vụ Nhân dân; quan tâm, chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu sắp tới trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. 

Nguồn: Văn phòng Chính phủ