Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 23/2/2017 20:04

Bình Định tăng cường phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế

Bình Định tăng cường phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế

GD&TĐ - Năm 2016, tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định đạt 7,53%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch và tăng so với năm 2015 như: tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội; kim ngạch xuất khẩu; khách du lịch; thu ngân sách nhà nước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo tốt, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 11,85%. 

Tuy nhiên, Bình Định vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Tình trạng phá rừng trái pháp luật và cháy rừng còn diễn biến phức tạp. Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng trưởng chưa cao, chưa tạo bước đột phá và chưa đóng vai trò quyết định nền kinh tế của Tỉnh...

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Định trong thời gian tới cần thực hiện tái cơ cấu, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tăng cường công tác dự báo và đề ra giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi, Bình Định có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tỉnh cần tập trung đề ra các giải pháp đột phá, mạnh mẽ; khuyến khích khởi nghiệp và phát triển nhanh các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là thu hút được các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Tỉnh, trong đó ưu tiên đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. 

Nguồn: Văn phòng Chính phủ