Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 5/11/2018 14:35

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng

GD&TĐ - Sáng ngày 2/11, đã diễn ra Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) tháng 10/2018.

Theo ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/10, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự nguyện là 251.000 người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,13 triệu người; bảo hiểm y tế là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số.

Lũy kế hết tháng 10.2018 ngành BHXH đã thu 264.462 tỉ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm. Trong đó thu BHXH là 175.152 tỉ đồng, thu BHTN là 12.417 tỉ đồng, thu BHYT là 76.892 tỉ đồng.

Toàn ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 24.972 tỉ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10.2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành là 252.990 tỉ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 37.642 tỉ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 126.729 tỉ đồng, chi quỹ BHTN 7.497 tỉ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện BHXH VN cho biết toàn Ngành có 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH được giải quyết hàng tháng với 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 80.921 tỷ đồng.

Được biết, BHXH VN cũng đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.