Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 10/2/2017 12:46

Báo cáo việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Cái Mép

Báo cáo việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Cái Mép

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo tổng thể về Dự án đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Báo cáo phải gồm các nội dung về quy hoạch cảng biển, vận tải, tuyến luồng khu vực Cái Mép - Thị  Vải và các yếu tố, điều kiện khác có liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án.

Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ