Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 29/8/2014 22:30

Báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính đất đai

Báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính đất đai

GD&TĐ - Đây là một trong những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ hôm nay (29/8).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội được các địa phương triển khai từ năm 2012 đến nay.

Qua đó làm rõ tiêu chí hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ