Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 6/1/2015 18:45

Bán toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

Bán toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.
Vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam là 876.028.230.000 đồng, trong đó cổ phần nhà nước là 855.812.230.000, chiếm 97,7% vốn điều lệ; cổ phần của người lao động, tổ chức Công đoàn 4.514.000.000 đồng, chiếm 0,51% vốn điều lệ; cổ phần của nhà đầu tư mua đấu giá 15.702.000.000 đồng, chiếm 1,79% vốn điều lệ.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần. Do vậy, việc Tổng công ty này bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ