Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 30/1/2015 23:00

Bắn thực nghiệm tổ hợp pháo tự hành 105mm

Ngày 30-1, tại Trường bắn Quốc gia TB-1, Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức bắn thực nghiệm báo cáo Bộ Quốc phòng về đề tài “Nghiên cứu tính toán thiết kế, lắp đặt thử nghiệm pháo 105mm trên xe bánh lốp". 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự.

Đề tài “Nghiên cứu tính toán thiết kế, lắp đặt thử nghiệm pháo 105mm trên xe bánh lốp" do Xí nghiệp Liên hiệp Z751 (Tổng cục Kỹ thuật) chủ trì thực hiện, đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tổng cục Kỹ thuật đánh giá xuất sắc. Sản phẩm đề tài là một tổ hợp pháo tự hành 105mm với nhiều tính năng ưu việt. 

Tháng 1-2014, sản phẩm đề tài đã tham gia bắn đối chứng với pháo xe kéo trong Hội thao pháo binh toàn quân tại Trường bắn TB2 (Quân khu 5) đạt kết quả tốt. Trên cơ sở kết quả đề tài, Tổng cục Kỹ thuật báo cáo Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng cho phép triển khai cải tiến một đại đội pháo tự hành 105mm theo cấu hình tổ hợp đã được nghiệm thu để đưa vào sử dụng thử nghiệm.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Trương Quang Khánh động viên bộ đội sau khi bắn thử nghiệm pháo 105mm.

Trong hai ngày (28 và 29-1-2015), đơn vị pháo tự hành 105mm đã tổ chức bắn đạn thật theo các hạng mục bắn đã được Tư lệnh Binh chủng Pháo binh phê duyệt. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo bắn. Kết quả, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức bắn 4 hạng mục ban ngày và 1 hạng mục bắn ban đêm tại 4 trận địa với số lượng đạn, các cự ly khác nhau, đạt kết quả tốt, đáp ứng các chỉ tiêu tính năng kỹ thuật, chiến thuật, độ chụm, độ chính xác cao.

Sau khi theo dõi, kiểm tra bắn đạn thật sản phẩm của đề tài, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Trương Quang Khánh đã trực tiếp ra trận địa, động viên và khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1), đơn vị thực hành huấn luyện và bắn thử nghiệm sản phẩm. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao và biểu dương Tổng cục Kỹ thuật, Ban chủ nhiệm đề tài và Nhà máy Z751 đã nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề tài đặt ra.

Theo QĐND