Thời sự

Băn khoăn “nhà đầu tư chiến lược” tại 3 đặc khu kinh tế

MINH PHONG - 11:34 10/06/2018
Đại biểu Võ Thị Như Hoa – đoàn TP Đà Nẵng Đại biểu Võ Thị Như Hoa – đoàn TP Đà Nẵng

Nhà đầu tư chiến lược phải bình đẳng với nhà đầu tư khác

Đại biểu Võ Thị Như Hoa – đoàn TP Đà Nẵng cho rằng, việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo động lực to lớn đối với sự phát triển của 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Do đó cần thiết phải có những cơ chế ưu đãi nhất định đối với nhà đầu tư này.

Tuy nhiên, việc trao cho nhà đầu tư chiến lược những quyền lợi nào đó thì cũng cần phải cân nhắc kỹ để vừa đảm bảo điều kiện tối ưu cho nhà đầu tư chiến lược, nhưng cũng không để ảnh hưởng đến việc định hướng phát triển của chính quyền.

Đại biểu Hoa dẫn giải, tại Điểm d Khoản 1 Điều 30 của dự thảo quy định: Nhà đầu tư chiến lược có quyền được tham gia trong quá trình lập quy hoạch, xây dựng chính sách áp dụng tại đặc khu.

Tuy nhiên, việc cho nhà đầu tư chiến lược quyền này mà không có những giới hạn nhất định thì có thể khiến cho nhà đầu tư chiến lược chi phối hoạt động hoạch định chính sách chiến lược phát triển đặc khu theo hướng có lợi cho nhà đầu tư và làm hạn chế khả năng cạnh tranh của các nhà đầu tư khác.

“Vì vậy, nhà đầu tư chiến lược cũng phải bình đẳng với các nhà đầu tư khác trong việc tham gia vào công tác lập quy hoạch, xây dựng chính sách. Do đó, việc trao quyền cho nhà đầu tư chiến lược như nêu trên là chưa phù hợp.

Thay vào đó nên quy định nhà đầu tư chiến lược sẽ được hưởng những cơ chế ưu đãi nhất định trong việc thực hiện dự án đầu tư. Còn trong việc lập quy hoạch, xây dựng chính sách nhà đầu tư chiến lược cũng phải bình đẳng với các nhà đầu tư khác” - Đại biểu Võ Thị Như Hoa đề xuất.

Làm rõ khái niệm "nhà đầu tư chiến lược" 

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn - đoàn Tiền Giang

Còn theo đại biểu Nguyễn Minh Sơn - đoàn Tiền Giang nêu ý kiến, Điểm a Khoản 1 Điều 30 quy định: trường hợp có hai nhà đầu tư chiến lược trở lên quan tâm đề xuất thực hiện thì việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đại biểu Sơn đề nghị làm rõ "pháp luật có liên quan" là pháp luật nào, nếu quy định không rõ ràng dễ dẫn đến lạm dụng, tiêu cực. “Trong sự hiểu biết của tôi, khái niệm "nhà đầu tư chiến lược" mới chỉ xuất hiện ở dự án luật này. Ngoài ra, các luật khác mà tôi biết chưa thấy xuất hiện khái niệm "nhà đầu tư chiến lược" - đại biểu Nguyễn Minh Sơn nói.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chúng tôi đã dự thảo trình tiêu chí thế nào là nhà đầu tư chiến lược?

“Nhưng cũng phải báo cáo rõ thêm với Quốc hội là, nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư không phải chỉ bỏ vốn các dự án lớn, mà nhà đầu tư chiến lược phải có thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia từ quy hoạch, đề xuất thể chế, đầu tư hạ tầng, xúc tiến đầu tư, tổ chức thực hiện để phát triển toàn bộ đặc khu đó theo mục tiêu đã định.

Tuy nhiên chúng ta sẽ rà soát lại chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo nhà đầu tư chiến lược đích thực được hưởng các chính sách ưu đãi tương xứng” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc