Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 17/7/2017 15:29

Ban chỉ đạo Tây Nguyên sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo Tây NguyênHội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên

GD&TĐ -  Sáng ngày 17-7, tại TP.Pleiku (Gia Lai), Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị thể hiện, tốc độ tăng trưởng trên địa bàn duy trì khá cao, tổng sản phẩm ước đạt 61.928 tỷ đổng, tăng 7,83%; cơ cấu GRDP chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ.

Tuy đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng tình hình kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Môi trường kinh doanh có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; cơ cấu kinh tế có chuyển biến nhưng còn chậm. Quy mô, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn yếu. Nông nghiệp có lợi thế nhưng khó khăn trong xây dựng thương hiệu, chưa kiểm soát được phát triển tự phát của một số cây trồng chủ lực…

Thượng tướng Tô Lâm kết luận hội nghị

Trong hội nghị sơ kết, nhiều giải pháp, kế hoạch đã được các bộ, ngành đề ra. Đặc biệt là hỗ trợ xây dựng chương trình định canh, định cư và các chính sách đối với bà con dân tộc thiểu số ở các địa phương đặc biệt khó khăn…để bà con yên tâm sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận những kết quả đạt được của các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2017, Thượng tướng Tô Lâm nêu ra những giải pháp trọng tâm cho thời gian tới: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết cơ bản những vấn đề kinh tế-xã hội cấp bách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh, tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp và khó khăn; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các xã, buôn làng có đủ năng lực.

Nguyễn Dũng