Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 4/11/2018 08:23

Bạc Liêu: Sáp nhập Sở Giáo dục đào tạo và Sở Khoa học Công nghệ

Bạc Liêu: Sáp nhập Sở Giáo dục đào tạo và Sở Khoa học Công nghệ

GD&TĐ - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 vừa thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Theo nội dung Nghị quyết, Bạc Liêu hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ;

Chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành Ban Dân tộc-Tôn giáo.

Kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng nhiệm vụ công tác đối ngoại về cho Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các sở, ngành và giảm gần 20 biên chế.

PV

Tin tiêu điểm