Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 3/12/2018 21:00

Áp dụng cách mạng công nghiệp bảo vệ môi trường

Áp dụng cách mạng công nghiệp bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Chung tay bảo vệ môi trường - phát triển bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Doanh nghiệp Xanh năm 2018”.

Hội thảo nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ trí thức, doanh nhân, những người có hoạt động liên quan đến môi trường tiếp cận những chủ chương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, khoa học và công nghệ mới về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và tiêu dùng bền vững và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường - phát triển bền vững trong cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tích cực đến lĩnh vực môi trường trong ngắn hạn và hết sức tích cực trong trung và dài hạn nhờ các công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý môi trường như: Tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí, hội họp. Nhiều sản phẩm được ứng dụng trong các lĩnh vực như quan trắc tự động môi trường ở các điểm xả thải, đo tự động mức độ ô nhiễm đối với các yếu tố môi trường như nước thải, không khí, áp dụng trong dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn kết nối mặt đất với vệ tinh, khôi phục, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên.

Theo ông Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, trong thời đại cách mạng công nghiệp, để bảo vệ môi trường cần phải tăng cường hệ thống quan trắc tự động liên tục, các hệ thống sensor, camera, vệ tinh; Thu nhận, xử lý và công bố số liệu quan trắc tự động: Chất lượng không khí xung quanh, phát thải khí thải của các nhà máy, chất lượng nước các dòng sông, chất lượng nước thải khu công nghiệp, các nhà máy; Số hóa các dữ liệu, số liệu quản lý; Ứng dụng AI, big data, blog chain, IoT trong kiểm soát ô nhiễm, dự báo hành vi.

Vũ Kiệt