Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 25/10/2017 15:49

94,3% đại biểu đồng ý ông Phan Văn Sáu thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ

94,3% đại biểu đồng ý ông Phan Văn Sáu thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ

GD&TĐ - Chiều nay, Ban kiểm phiếu công bố kết quả số phiếu của đại biểu về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Kết quả như sau: Số phiếu phát ra: 465 phiếu, số phiểu thu về: 465 phiếu. Có 465/465 phiếu đồng ý ông Trương Quang Nghĩa thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông và 463/465 chiếm 94,3% đại biểu đồng ý ông Phan Văn Sáu thôi giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại hội trường, 100% đại biểu không có ý kiến nào khác. Ngay sau đó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu,

kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu

Minh Phong

Tin tiêu điểm