Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 21/1/2015 18:35

8 triệu Euro cho dự án Hỗ trợ y học từ xa cho bệnh viện địa phương

Bệnh viện Hữu nghị Việt ĐứcBệnh viện Hữu nghị Việt Đức

GD&TĐ - Thủ tướng vừa phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ y học từ xa tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức với một số bệnh viện địa phương, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.
Dự án trên được thực hiện trong 3 năm với tổng kinh phí là 8 triệu Euro. 

Địa bàn thực hiện Dự án gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái và Thanh Hóa; 2 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Ngọc Lặc; 2 Bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên và Thọ Xuân.

Thành lập Telemedicine tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mục tiêu dài hạn của Dự án là nâng cao trình độ chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới thông qua đào tạo, chẩn đoán và tư vấn từ xa; nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân ở tất cả các cấp của hệ thống chăm sóc sức khoẻ qua việc tư vấn của tuyến trên, qua đó giúp giảm tải cho các bệnh viện trung ương và cấp tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là thành lập trung tâm điều khiển hệ thống y tế từ xa (Telemedicine) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; giảm tải bệnh nhân cho tuyến trung ương; tăng hiệu quả đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới.

Kết quả chính của Dự án là xây dựng được cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Telemedicine đồng bộ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 2 bệnh viện tuyến tỉnh, 2 bệnh viện đa khoa khu vực và 2 bệnh viện huyện; cung cấp và trang bị hệ thống trang thiết bị cho các bệnh viện tham gia Dự án và xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ hệ thống tin học bệnh viện...

Nguồn: Văn phòng Chính phủ