rssheader

21/10/2020

6 tháng nhận hơn 1.200 tin báo ô nhiễm môi trường từ đường dây nóng

VK - 27/07/2019, 18:01 GMT+07 | Thời sự
Tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường Tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường

Cụ thể, Tổng cục Môi trường đã tiếp nhận hơn 1.200 thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng, chuyển địa phương để xử lý theo thẩm quyền. Trong đó, hơn 600 vụ việc đã được xử lý, các vụ việc còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Tổng cục đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra đột xuất nhằm giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri, báo chí. Đồng thời, duy trì có hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường cấp trung ương.

Đặc biệt, đã đẩy mạnh công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường. Trong 6 tháng qua, đã thành lập mới 10 Tổ giám sát môi trường đối với các cơ sở cần giám sát đặc biệt, đồng thời kiện toàn 4 Tổ giám sát.

Bên cạnh đó, Tổng cục tập trung tăng cường quản lý chất thải rắn; kiểm soát hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Tăng cường kiểm soát tình hình nhập khẩu, buôn bán các loài ngoại lai xâm hại.

Tổ chức nhiều hoạt động cụ thể để giảm thiểu và hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm