Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 30/8/2019 14:37

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại những bài học lịch sử quý báu

GD&TĐ - Sáng ngày 30/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Người đi xa (2/9/1969-2/9/2019).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng…

Khoảng 3.500 đại biểu, trong đó có các đại biểu của Trung ương, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô tới tham dự lễ kỷ niệm.

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khoảng 3.500 đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Bình Thanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn xúc động tại lễ kỷ niệm. “Với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ Bác, trong khoảnh khắc thiêng liêng này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta một bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp một bậc vĩ nhân - người đã làm rạng rỡ nhân dân ta, dân tộc ta và non sông đất nước ta.” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mở đầu bài diễn văn bằng những lời chan chứa niềm thành kính, thương nhớ Bác.

Đánh giá về chặng đường lịch sử 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói:

“50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân luôn trung thành với lý tưởng sự nghiệp cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã trọn đời cống hiến và hy sinh.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với sức mạnh của toàn dân tộc, với sự vun đắp đồng lòng phấn đấu không ngừng của lớp lớp cán bộ Đảng viên, của các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo ra những điều kiện tiền đề thuận lợi để đất nước ta vững bước đi trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta có thể tự hào, tin tưởng báo cáo với Bác rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người…”

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Bình Thanh. 

Cũng từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từ thực tiễn của 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta có cơ sở vững chắc để khẳng định muốn xây dựng chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, ngăn ngừa được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa thì phải thực sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại những bài học lịch sử hết sức quý báu. Đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc; đó là bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đó là bài học không ngừng củng cố tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc…

Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của Đảng, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; đó là  bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng…”

 Bà Hoàng Thị Nữ phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Bình Thanh.

Đại diện gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ kỳ niệm, bà Hoàng Thị Nữ - nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh chia sẻ:

“Tuy chưa một lần được gặp Bác nhưng 35 năm hàng ngày được đọc, được tiếp xúc với những trang bản thảo, trong đó có bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được nghe giọng của Người nói trong các cuốn băng ghi âm; được chứng kiến các hoạt động của Người qua các thước phim; được trực tiếp bảo quản lưu giữ hiện vật gắn với sinh hoạt đời thường của Người - càng giúp tôi hiểu hơn về tấm gương đạo đức sáng ngời, nhân cách đạo đức cao đẹp, cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh…”

Anh Nhất Linh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Bình Thanh. 

Cũng tại lễ kỷ niệm, anh Nhất Linh – Giảng viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã đại diện cho thế hệ trẻ xúc động nói:

“Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, trước lời căn dặn của Bác rất thiêng liêng, tuổi trẻ Việt Nam luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình với quốc gia, dân tộc, nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, noi gương các thế hệ đi trước không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập khoa học cống hiến. Nguyện bằng những việc làm hành động thiết thực đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới của nền kinh tế”.

Bình Thanh

Tin tiêu điểm