Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 24/10/2017 15:16

4 nguyên tắc về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng lưu ý 4 nguyên tắc sau:

Thứ nhất, phân bổ vốn đầu tư phải căn cứ vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội quyết định. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc phân bổ vốn đầu tư năm 2018 cần được xem xét, tính toán cụ thể về tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2017.

Trường hợp đến 31/12/2017, các công trình, dự án giải ngân vốn dưới 80% dự toán, dẫn đến phải chuyển nguồn lớn thì cần kiên quyết điều chỉnh giảm mức bố trí vốn tương ứng trong năm 2018, tránh lãng phí nguồn lực NSNN.

Đề nghị bố trí nguồn vốn đầu tư hỗ trợ cao hơn cho các tỉnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề về thiên tai trong năm 2017, các tỉnh chịu tác động của biến đối khí hậu, xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Thứ hai, phân bổ chi thường xuyên cần chú trọng tiết kiệm. Thực hiện tăng lương cơ sở phải đi đôi với tinh giản biên chế, tiến tới giao dự toán chi lương đi đôi với giao biên chế. Đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm dần sự phụ thuộc vào NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Thứ ba, phân bổ ngân sách cho các địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo tỷ lệ điều tiết đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết 29/2016/QH14 nhằm bảo đảm cân đối chung, nhưng cần chú ý tới các địa phương có yếu tố đột biến trong điều hành NSĐP để có mức tăng bổ sung mục tiêu cho phù hợp.

Bố trí ngân sách để trả nợ lãi đầy đủ, đúng hạn, quản lý chặt chẽ tất cả các khoản vay; dành nguồn dự phòng để chủ động xử lý các tình huống cấp bách như: thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Minh Phong

Tin tiêu điểm