Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 9/5/2013 19:39

3 hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

3 hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

(GD&TĐ) - Theo dự thảo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non gọi là viên chức mầm non, được phân thành 3 hạng chức danh nghề nghiệp.

(GD&TĐ) - Theo dự thảo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non gọi là viên chức mầm non, được phân thành 3 hạng chức danh nghề nghiệp.

Giáo viên - hoc sinh trường mẫu giáo Chim Non - Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: NN
Giáo viên - hoc sinh trường mẫu giáo Chim Non - Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: NN

Cụ thể gồm: Giáo viên mầm non hạng IV; giáo viên mầm non hạng III; giáo viên mầm non hạng II. Nhân viên nuôi dưỡng là viên chức giữ chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV. Các viên chức làm nhiệm vụ kế toán, văn thư, y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp, hạng viên chức quy định của Bộ (ngành) quản lý viên chức chuyên ngành.

Các chức danh giáo viên nói trên đều có tiêu chuẩn cụ thể về nghiệp vụ; đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chức danh giáo viên mầm non hạng IV có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm trở lên (mẫu giáo, nhà trẻ). Chức danh giáo viên mầm non hạng III tốt nghiệp CĐ sư phạm mầm non (mẫu giáo, nhà trẻ) trở lên; có thâm niên là giáo viên mầm non ít nhất là 3 năm; có chứng chỉ bồi dưỡng về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III; có sáng kiến, kinh nghiệm về nội dung, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ áp dụng trong trường; có chứng chỉ tin học (trình độ A); được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường trở lên.

Chức danh giáo viên mầm non hạng II tốt nghiệp ĐHSP mầm non (mẫu giáo) trở lên; có thâm niên là giáo viên mầm non hạng 3 tối thiểu là 3 năm; có sáng kiến, kinh nghiệm về nội dung, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ được cấp huyện công nhận; có chứng chỉ bồi dưỡng về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; có chứng chỉ ngoại ngữ/tiếng dân tộc (trình độ A); chứng chỉ tin học (trình độ A); được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện trở lên.

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên nuôi dưỡng là có bằng tốt nghiệp trung cấp (nấu ăn) theo chuyên môn được giao, hoặc trung cấp sư phạm mầm non trở lên (có chứng chỉ về nghiệp vụ nấu ăn) được bồi dưỡng cập nhật về kiến thức dinh dưỡng cho trẻ mầm non

Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc chuyển ngạch viên chức hiện có sang hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non. Các đơn vị liên quan khác phối hợp để quản lý chỉ đạo các cơ sở thực hiện theo qui định của Thông tư.
 

Lập Phương