rssheader

04/12/2020

2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Minh Hà - 01/12/2015, 08:08 GMT+07 | Thời sự
2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Theo bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Đồng thời phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng. Đại hội sẽ diễn ra theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Có 2.000 đại biểu dự đại hội, trong đó có 1.800 đại biểu chính thức gồm: 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng các bộ, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; 167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 101 đại biểu là “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… Đại hội diễn ra trong 2 ngày (6 - 7/12) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm