Bản in

Thế giới

Thứ Năm, 13/7/2017 10:25

Trung Quốc tăng cường giáo dục sức khỏe trong trường đại học

Sinh viên Trung QuốcSinh viên Trung Quốc

GD&TĐ - Đầu tuần này, bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra hướng dẫn, yêu cầu các trường đại học mở khóa học về sức khỏe.
 

Theo hướng dẫn trên, các khóa học này sẽ dạy sinh viên về lối sống lành mạnh, ngăn ngừa bệnh tật, sức khỏe tâm thần, sức khỏe giới tính, sinh sản, xử lý các trường hợp cấp cứu một cách an toàn, hiệu quả.

Các trường sẽ lựa chọn nội dung cho khóa học dựa trên các vấn đề sức khỏe mà sinh viên đặc biệt quan tâm để thu hút họ tham gia.

Giáo dục sức khỏe phải trở thành một phần của hệ thống giáo dục, trong đó giáo dục trong lớp đóng vai trò chủ yếu. Các trường nên kết hợp các nguồn lực của mình để đề ra kế hoạch giáo dục sức khỏe phù hợp với hoàn cảnh riêng.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, mặc dù các trường đã có nhiều nỗ lực cải thiện giáo dục sức khỏe và tăng cường sức khỏe cho sinh viên trong những năm gần đây, nhưng một số sinh viên vẫn chưa hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, họ vẫn thường thiếu ngủ và lười tập thể dục, có chế độ sinh hoạt thất thường và ăn thực phẩm không lành mạnh.

Hải Yến
Theo Xinhua