Bản in

Thế giới

Thứ Ba, 6/1/2015 22:07

Sinh viên Anh ra trường thu nhập bao nhiêu?

Mức thu nhập của sinh viên Anh khi ra trường có sự khác biệt đáng kể giữa các trường đại học và ngành học. Theo đó, các sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế của Đại học Oxford và Cambridge có thu nhập cao nhất so với sinh viên từ các trường khác của Anh.
ĐH Cambridge (Anh).
ĐH Cambridge (Anh).

 

Nghiên cứu của Sutton Trust (Vương quốc Anh) chỉ ra rằng với bằng cấp của Oxbridge (Hai trường Đại học Oxford và Cambridge) sinh viên ra trường thường có mức lương khởi điểm cao hơn khoảng 7.600 bảng Anh, với bằng cấp từ các trường có mức xếp hạng thấp sinh viên thường được trả ít hơn.
Những sinh viên trung bình tốt nghiệp Oxbridge kiếm khoảng 25.600 bảng Anh sau sáu tháng, trong khi sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác ở mức khoảng 18.000 bảng.

Theo The Telegraph, các nghiên cứu do Sutton Trust thực hiện đã khẳng định trong lực lượng lao động của Anh, người trưởng thành có bằng cấp được trả lương cao hơn so với những thành phần còn lại.
Nhưng không phải tất cả các bằng cấp được trả như nhau mà có sự khác biệt đáng kể giữa các trường đại học và các ngành học, với những trường đại học danh tiếng, điều này càng rõ ràng hơn.

Sinh viên học ngành nhân văn và khoa học xã hội bậc đại học có thu nhập ít hơn mức 16.000 bảng khi tốt nghiệp, bằng một nửa so với những sinh viên rời khỏi nhà trường có bằng kinh tế và kinh doanh của Oxbridge là ở mức 32.400 bảng.

Sinh viên Oxbridge kiếm được trung bình 25.582 bảng sau khi tốt nghiệp, mức này giảm xuống còn 23.613 bảng khi điều chỉnh các yếu tố khác như tầng lớp xã hội và giới tính.

Sinh viên những trường có tiếng vẫn kiếm được nhiều hơn so với sinh viên từ các trường ít tiếng tăm. Kinh tế và kinh doanh là ngành sinh viên tốt nghiệp Oxbridge có thu nhập cao nhất, sinh viên tốt nghiệp có thể được trả ở mức trung bình 32.378 bảng, tiếp theo là khoa học và kỹ thuật 27.570 bảng và y 27.129 bảng.

Để so sánh, mức thu nhập trung bình sau khi ra trường của sinh viên từ 13 trường đại học khác là 23.311 bảng, sinh viên trung bình tốt nghiệp các trường đại học ít tiếng tăm hơn thuộc các ngành nhân văn hay khoa học xã hội kiếm được 15.797 bảng, lĩnh vực khách sạn nhân sự ở mức 16.761 bảng.

Theo các chuyên gia, số liệu đưa ra những yếu tố liên quan và có thể ảnh hưởng tới việc lựa chọn ngành học và nơi học cũng như nỗ lực của sinh viên. Hiện để theo học bậc đại học ở Anh, sinh viên thường có khoản vay nợ trung bình 44.000 bảng.

Theo NDĐT