rssheader

20/01/2021

Nga đã trả hết nợ tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ

27/02/2020, 13:19 GMT+07 | Thế giới
Nga đã trả hết nợ tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ

“Trong bản Hiến pháp hiện hành, lời mở đầu nói rõ ràng về lịch sử hàng nghìn năm - điều này là hiển nhiên, và thực tế chúng tôi là người kế nhiệm cũng là một điều hiển nhiên. Trong mọi trường hợp, mọi người đều đồng ý rằng, chúng tôi, với tư cách người kế thừa, cần phải trả nợ cho tất cả các nước cộng hòa Liên Xô cũ, theo ý kiến của tôi, chúng tôi đã trả 16 tỷ USD cho riêng Ukraine", ông Putin nói trong cuộc họp với nhóm làm việc để chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp, khi bình luận về các đề xuất củng cố luật cơ bản quy định rằng Nga là người kế thừa hợp pháp của Liên Xô và Đế quốc Nga.

Những người tham gia cuộc họp đề nghị ghi lại các khoản nợ đã trả, nhưng tổng thống không ủng hộ ý tưởng này.

“Điều này không cần thiết phải viết lại. Tuy nhiên, cả thế giới đều vui mừng khi chúng tôi nói: Vâng, chúng tôi là những người kế thừa, và do đó chúng tôi cam kết sẽ trả tất cả các khoản nợ của tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ để đổi lấy tài sản ở nước ngoài. Và chúng tôi đã hoàn trả các khoản vay đó của các nước, tuy nhiên, không phải tất cả các nước mới thành lập trên lãnh thổ Liên Xô cũ đều chuyển tải sản lại cho chúng tôi”, ông Putin nói thêm.

Theo Ria.ru

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm