Thế giới

Mỹ thích những gì Ấn Độ đang làm ở Afghanistan

22:52 04/06/2018
Mỹ thích những gì Ấn Độ đang làm ở Afghanistan

Bộ trưởng Jim Mattis phát biểu: Chúng tôi đã tập hợp một số chiến lược và một chủ đề chung trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và chắc chắn trong chiến lược Nam Á, là chiến lược mà chúng tôi đóng góp cho chiến dịch do NATO dẫn đầu ở Afghanistan - một chủ đề không phải là chiến lược. Đây không phải là những chiến lược đối đầu. Chúng dựa trên sự hợp tác.

Ví dụ, khi đặt khu vực chiến lược của chúng tôi ở Nam Á, chúng tôi không xem Afghanistan theo cách riêng. Và rõ ràng là khi nhìn vào Nam Á, thì Pakistan và Ấn Độ là hai trong số các quốc gia chúng ta phải có: quyền lợi an ninh hợp pháp của họ; vai trò tiềm năng của họ để khôi phục hòa bình trong một khu vực có một cuộc chiến đã diễn ra quá lâu rồi.

Và vì vậy, chúng tôi đưa các chiến lược này theo cách có thể tìm ra mặt bằng chung trong khu vực, chứ không phải để thiết lập một nhóm độc quyền.

Vì vậy, khi bàn ngắn gọn về việc không phổ biến vũ khí, tôi tin rằng chúng ta phải trở thành một cộng đồng thế giới - một cộng đồng toàn cầu chú ý hơn đến việc không phổ biến vũ khí. Rõ ràng, chúng ta không cần thêm bất kỳ loại khủng hoảng nào do chúng ta đã bỏ qua vấn đề ở Triều Tiên trong quá lâu để rồi bây giờ phải đối mặt với điều mà thế giới hy vọng - với các nhà ngoại giao hy vọng, gánh nặng này giảm bớt...

Vì vậy, những gì chúng tôi muốn làm là nếu chúng ta hiện đại hóa để ngăn chặn hạt nhân, theo cách an toàn và hiệu quả, để những vũ khí đó không bao giờ được sử dụng, chúng ta phải có một nỗ lực đáng kể - nỗ lực hợp tác bên trong - không phổ biến hạt nhân khi chúng ta muốn giảm - tai họa - cách duy nhất để mô tả vũ khí hạt nhân trong thế giới này.

Khi nghĩ đến Ấn Độ Dương, tôi nghĩ quý vị mang đến một quan điểm tốt, đó là một trong những lĩnh vực thế giới nói chung cần chú ý nhiều hơn. Làm thế nào chúng ta giảm bớt mối quan tâm của các quốc gia ở đó để họ không cần một kho dự trữ hạt nhân lớn hơn?

Đây là một vấn đề khó giải quyết, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một vấn đề Ấn Độ đang thực hiện cho lợi ích tốt nhất của khu vực và thế giới khi họ trợ giúp thông qua các quỹ phát triển để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ tại sao thanh niên lại dùng súng hoặc vì sao thanh niên lắng nghe những lời nói dối của kẻ khủng bố.

Và vì vậy tôi thích những gì Ấn Độ đang làm ở đó. Tôi ủng hộ họ. Tôi nghĩ chúng ta cần giáo dục nhiều hơn và ít chiến đấu hơn trên thế giới, và tôi thấy Ấn Độ là phần quan trọng nhất trong nỗ lực này ở Afghanistan.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bình luận của bạn đọc