Bản in

Thế giới

Chủ Nhật, 20/1/2019 07:25

Mỹ: Sửa chữa bất cập trong giáo dục trẻ khuyết tật

Hình ảnh một HS khuyết tật ở bang Kentucky (Mỹ) bị còng đến tận khuỷu tay cách đây vài tháng, chỉ để em giữ trật tự trong lớp, khiến công chúng nổi giận và cả sở cảnh sát lẫn cơ quan GD tiểu bang phải ra hầu tòaHình ảnh một HS khuyết tật ở bang Kentucky (Mỹ) bị còng đến tận khuỷu tay cách đây vài tháng, chỉ để em giữ trật tự trong lớp, khiến công chúng nổi giận và cả sở cảnh sát lẫn cơ quan GD tiểu bang phải ra hầu tòa

GD&TĐ - Ngày 17/1, Bộ trưởng Bộ GD Hoa Kỳ, bà Betsy DeVos, đã công bố Sáng kiến giải quyết việc sử dụng các biện pháp hạn chế không phù hợp hoặc tách biệt đối với trẻ em khuyết tật trong các trường học, nhằm bảo vệ quyền lợi các em, bảo đảm tuân thủ luật pháp liên bang về vấn đề này.

Đáp ứng nhu cầu của từng trẻ khuyết tật

Bộ trưởng Betsy DeVos cũng giao Văn phòng Quyền Dân sự (OCR) hợp tác với Văn phòng Dịch vụ Phục hồi và GD Đặc biệt (OSERS) giám sát việc thực thi sáng kiến này, hướng tới bảo vệ HS khuyết tật bằng cách cung cấp kỹ thuật hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện cho các trường học, cơ quan GD cấp quận cho đến tiểu bang.

“Sáng kiến này sẽ không chỉ cho phép chúng tôi hỗ trợ trẻ em khuyết tật, mà còn cung cấp kỹ thuật hỗ trợ để giúp đáp ứng nhu cầu được đào tạo về chuyên môn đặc thù cho những người chịu trách nhiệm trong hệ thống phục vụ HS” - Bộ trưởng DeVos nói - “Cách duy nhất để bảo đảm sự thành công của trẻ em khuyết tật là đáp ứng nhu cầu của từng em. Sáng kiến này phù hợp với nhiệm vụ quan trọng về công bằng GD của quốc gia”.

Sáng kiến của Bộ GD Hoa Kỳ không chỉ bao gồm các thành phần giúp trường học và cơ quan GD cấp quận hiểu và vận dụng đúng luật liên bang đối với việc sử dụng biện pháp hạn chế và tách biệt, mà còn hỗ trợ các trường tìm kiếm tài nguyên, thông tin về việc sử dụng phù hợp các can thiệp và hỗ trợ để giải quyết nhu cầu hành vi của HS khuyết tật.

Ba thành phần của sáng kiến

Sáng kiến vừa được bà Betsy DeVos công bố bao gồm ba thành phần sau:

Tuân thủ đánh giá

12 văn phòng khu vực của OCR sẽ tiến hành đánh giá tuân thủ của người chịu trách nhiệm trong việc các trường sử dụng biện pháp hạn chế và và tách biệt không phù hợp.

Đánh giá tuân thủ sẽ tập trung vào việc sử dụng biện pháp hạn chế và tách biệt không phù hợp, làm ảnh hưởng tới nghĩa vụ của trường là cung cấp nền GD công lập thích hợp miễn phí (FAPE) và công bằng cho mọi trẻ em.

OCR sẽ tiến hành đánh giá tuân thủ và làm việc với các trường công lập để sửa lỗi không tuân thủ.

Thu thập dữ liệu CRDC

OCR sẽ tiến hành đánh giá chất lượng dữ liệu và làm việc trực tiếp với các khu học chánh, để xem xét và cải thiện dữ liệu hạn chế và tách biệt được gửi như một phần của Bộ sưu tập dữ liệu quyền dân sự (CRDC).

OCR sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trường về chất lượng dữ liệu, để đảm bảo rằng họ đang thu thập và báo cáo dữ liệu chính xác liên quan đến việc sử dụng biện pháp hạn chế và tách biệt không phù hợp.

Hỗ trợ trường học

OCR sẽ cung cấp kỹ thuật hỗ trợ cho hệ thống trường công lập về các yêu cầu pháp lý tại Mục 504 của Đạo luật Phục hồi chức năng, liên quan đến việc sử dụng biện pháp hạn chế và tách biệt đối với trẻ em khuyết tật.

OCR sẽ hợp tác với OSERS để cung cấp kỹ thuật hỗ trợ chung, nhằm hỗ trợ các trường hoặc những người chịu trách nhiệm hiểu rõ quy định của Mục 504, Tiêu đề II và Đạo luật GD Người khuyết tật (IDEA) về xây dựng và thực thi các chính sách điều chỉnh việc sử dụng biện pháp hạn chế và tách biệt.

OSERS sẽ hỗ trợ HS khuyết tật và gia đình họ, vốn đã được OCR xác định thông qua các đánh giá tuân thủ hoặc thông qua quy trình giải quyết khiếu nại, để bảo đảm họ có quyền truy cập vào khu vực trợ giúp và hỗ trợ kỹ thuật phù hợp.

OSERS sẽ hỗ trợ các trường học để bảo đảm họ có quyền truy cập vào kỹ thuật hỗ trợ và các nguồn lực sẵn có, khi họ thiết lập hoặc cải thiện môi trường nơi việc, nhằm thực hiện các biện pháp can thiệp và hỗ trợ, làm giảm nhu cầu phụ thuộc vào các hoạt động ít hiệu quả và nguy hiểm (đối với trẻ khuyết tật).

OSERS sẽ xem xét các khoản đầu tư hiện tại đã và đang được sử dụng ra sao, để cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho các trường học, quận và tiểu bang.

OSERS và OCR sẽ cùng lập kế hoạch và tiến hành hội thảo trực tuyến cho các bên quan tâm liên quan đến việc sử dụng các biện pháp can thiệp và hỗ trợ phù hợp cho tất cả HS (trong đó có HS khuyết tật).

  • Mang tới niềm vui học tập và cơ hội thành công cho tất cả HS là trách nhiệm của các nhà trường

Đánh giá lại toàn bộ hệ thống GD

Ông Kenneth L. Marcus, Trợ lý của Bộ trưởng Betsy DeVos về vấn đề Quyền Dân sự, cho biết trên cơ sở phối hợp với OSERS, Bộ GD sẽ làm việc để bảo đảm rằng những người chịu trách nhiệm phải biết về nghĩa vụ pháp lý của họ theo Mục 504 và Tiêu đề II.

“Chúng tôi có thông tin và dữ liệu chính xác về việc sử dụng biện pháp hạn chế và tách biệt không phù hợp. Làm việc trực tiếp với các trường học và khu học chánh sẽ cung cấp một cơ hội tuyệt vời để giúp người chịu trách nhiệm và hỗ trợ các nỗ lực của họ đối với việc tuân thủ, để đảm bảo rằng tất cả trẻ em có cơ hội thành công trong lớp học”, ông Marcus nêu rõ.

Còn theo ông Johnny W. Collett, Trợ lý của Bộ trưởng Betsy DeVos về lĩnh vực Dịch vụ GD và Phục hồi Đặc biệt, từ lâu OSERS đã tập trung vào việc cải thiện kết quả GD nói chung và kết quả học tập cho trẻ em khuyết tật nói riêng.

“Chúng tôi sẽ xem xét lại toàn bộ cách thức mà GD đặc biệt đang được triển khai, bao gồm xử lý những cá nhân hay cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp mà chúng tôi biết là cần thiết. Sáng kiến của Bộ GD cho thấy những nỗ lực liên tục của chúng tôi để kiểm soát và sửa chữa bất kỳ hoạt động nào làm hạn chế cơ hội cho trẻ em khuyết tật”, ông Collett nhấn mạnh.

Theo Anh Sơn
ED.gov

Tin tiêu điểm