Bản in

Thế giới

Thứ Tư, 14/6/2017 21:16

Bức tranh giáo dục phổ thông ở Hàn Quốc

Giờ học tiếng Anh của học sinh Hàn QuốcGiờ học tiếng Anh của học sinh Hàn Quốc

GD&TĐ - Hệ thống giáo dục Hàn Quốc được đánh giá là khá hiệu quả và nằm trong top các quốc gia thuộc khối Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về môn Đọc, Toán và Khoa học. Hàn Quốc nổi tiếng là quốc gia hiếu học và người dân rất quan tâm tới việc học tập của con cái.

Cũng như nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới, hệ thống giáo dục phổ thông Hàn Quốc bao gồm 3 cấp bậc: Mẫu giáo, tiểu học và trung học.

Giáo dục mầm non và tiểu học

Giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi và do các trường mẫu giáo đảm nhận. Các cơ sở cung cấp giáo dục mầm non thường là các cơ sở tư nhân mặc dù có một số trường được nhà nước hỗ trợ kinh phí.

2/3 trẻ em Hàn Quốc đi học mẫu giáo ở các trường tư và 50% trẻ em Hàn Quốc đều học mẫu giáo.

Giáo dục tiểu học ở Hàn Quốc là bắt buộc và miễn phí. Bậc học này dạy trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, tỷ lệ trẻ em học tiểu học ở Hàn Quốc đã đạt 100%. Hầu như không có trường tiểu học tư nhân ở Hàn Quốc và gần như tất cả đều là trường công, nơi đây dạy cho 90% học sinh.

Giáo dục trung học

Giáo dục trung học Hàn Quốc bao gồm 2 giai đoạn và kéo dài trong 6 năm.

Giai đoạn đầu tiên là 3 năm trung học cơ sở, độ tuổi trung bình của học sinh khi bắt đầu học bậc học này là 12 tuổi. Giáo dục trung học phổ thông cũng như tiểu học, đều bắt buộc và miễn phí. Tỷ lệ học sinh vào trường trung học phổ thông là 100%, các em có độ tuổi từ 12 đến 14; 23% số học sinh học tại các trường tư. Gần như tất cả học sinh phổ thông cơ sở đều tiếp tục học lên phổ thông trung học.

Các môn học được xem là quan trọng nhất là Toán, Tiếng Anh, tiếng Hàn, các môn khoa học và xã hội. Giáo dục thể chất bị xem là kém quan trọng hơn do vậy nhiều trường học không đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ các môn thể thao.

Các trường trung học phổ thông cũng có 2 lựa chọn cho học sinh: Trường học thông thường và trường dạy nghề. 61% học sinh theo học tại các trường thông thường và 39% theo học trường dạy nghề. Học sinh bậc trung học thường phải đóng học phí.

Hải Yến
Theo Justlanded