rssheader

30/11/2020

Bộ trưởng Venezuela phản ứng với việc phê chuẩn luật viện trợ quân sự nước ngoài

Hải Yến - 25/07/2019, 15:44 GMT+07 | Thế giới
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez

“Các lực lượng vũ trang quốc gia kiên quyết lên án ý đồ đen tối của nhóm thiểu số chính trị thân đế quốc, thể hiện chống chủ nghĩa yêu nước bằng cách yêu cầu sử dụng Hiệp ước hỗ tương liên Mỹ” – Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela viết trên Twitter của mình.

Ông nói thêm rằng hiệp ước này là “một công cụ thống trị và mang chủ nghĩa can thiệp, đi ngược lại độc lập và chủ quyền của các dân tộc”.

Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát đã phê chuẩn luật tái gia nhập Hiệp ước hỗ tương liên Mỹ, cho phép bên ký kết yêu cầu các thành viên khác hỗ trợ quân sự.

Hiệp ước Hỗ tương liên Mỹ, còn gọi là Hiệp ước Rio  được đa số các nước châu Mỹ ký năm 1947. Nguyên tắc chủ yếu của nó là một cuộc tấn công chống lại một thành viên được xem là cuộc tấn công chống lại tất cả thành viên còn lại. Sau này, Ecuador, Venezuela, Bolivia và Nicaragua đã rời khỏi hiệp ước này.

Theo TASS
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm